Källspaning deluxe

Den här lektionen är en avrundning på källkritikpaketet för årskurs 3. Rekommenderas att du utför följande lektioner först:

Bokens nycklar

Internets nycklar

Tror du på det – grundläggande källkritik

Lektionen är ett slags hinderbana för hjärnan där eleverna får öva på de MIK-förmågor de presenterats under lektionerna.

Eleverna ska vara indelade i 5 grupper. Varje grupp ska ha minst 1 iPad men de kan ha 2 om de är många.

Börja med att introducera uppgiften med hjälp av presentationen. Berätta vad MIK står för och att de under tidigare lektioner övat upp sin medie- och informationskunnighet. Nu ska de utföra 5 uppgifter för att visa vad de kan så de kan få MIK-kortet – ett slags diplom för god medie- och informationskunnighet.

I klassrummet finns 5 stationer. Grupperna går mellan stationerna, 5 min per station. Station 2 innehåller ny information, övriga stationer är sånt de övat på tidigare. De behöver inte minnas allt som sagts under tidigare lektioner utan allt finns tillgängligt framför dem vid stationen.

När alla gjort uppgifterna får eleverna sitt MIK-kort.

Du kan ge lektionen lite fart genom att koppla varje station till en kod. När de utför stationen får de koden och när alla koder är samlade räknar ni tillsammans ihop koderna på tavlan och får fram lösenordet till en kista/låda där deras MIK-kort hålls gisslan.

källspaning deluxe stationer

källspaning deluxe uppgift

MIK-kortet skriv ut på tjockt papper och skriv elevernas namn

Stationerna

  1. Bläddra i 3 böcker och hitta bokens nycklar.
  2. Titta på 3 saker på bordet och bestämma vilken sorts källa de är (bild, text, sak, muntlig). Här ska en vuxen sitta och vara muntlig källa.
  3. Här ska de titta på en webbsida och kolla vilka nycklar den har + hitta avsändaren.
  4. Här ska de använda datorn som står på stationen och följa instruktionerna på pappret exakt och svara på vad som händer. Om de gör rätt kommer Google göra en flipp på skärmen. OBS att de måste använda datorn, detta funkar inte på iPaden.
  5. Här ska de tänka källkritiskt kring en kort text om att det finns troll i skogen kring Årsta. Enligt texten har polisen uttalat sig om att man ska ha med sig en ficklampa för att skrämma trollen. Låt dem tänka själva och googla först. Vårt mål är att de ska kolla om polisen verkligen sagt det här genom att googla. Ni får puffa dem i rätt riktning om de behöver, tex fråga om polisen gått ut med den här informationen, borde man kunna läsa om det någonstans eller hjälpa dem hitta bra sökord (tex troll i årsta). De kommer hitta noll nyheter om detta = det är inte trovärdigt. Är de riktigt slipade kanske de hittar fram till den här webbsidan. HEJ ELEVERNA!