Om mikportalen

MIKportalen är en sajt där vi samlat uppgifter och material för att arbeta med grundskoleelevers medie- och informationskunnighet. MIKportalen är uppbyggd efter läroplanens mål och progression kring informationssökning, källkritik, digitala verktyg och säker kommunikation. Alla dessa delar faller inom ramen för MIK.

MIKportalen är utformad årskursvis med en tydlig röd tråd som löper från år 0 upp till år 9. Årstaskolans MIK-plan finns inbakad i varje del. ­­­­­Delarna innehåller information till pedagog såväl som övningar att använda direkt med eleverna. Vissa övningar är direkt kopplade till biblioteket och vissa uppgifter passar bra att utföra i klassrummet.

MIKportalen är under ständig uppbyggnad, kika gärna in med jämna mellanrum för att se om det kommit något nytt!

Är detta ett läromedel?

Nej! MIKportalen innehåller mängder med bra material kring MIK skapat av skolbibliotekarier men det är inte ett läromedel. Främst är vi ett tankegods kring hur en kan arbeta med MIK-progression från grundskolans första till sista år.

Vad får jag göra med ert material?

Allt material vi skapat till sajten får ni använda enligt creative common-licensen CC-BY-SA. Det innebär att ni får använda och dela allt material så länge ni berättar vem som är upphovsperson. Om ni skulle göra om materialet (vilket ni får) måste ni dock dela med er av det på samma villkor.

Vilka är vi?

Om inget annat står på lektionens sida är det Memme Chatfield som skapat materialet

memme.chatfield@edu.stockholm.se

Skolbibliotekarie Årstaskolan