Internets nycklar – Vad är Internet?

Eleverna introduceras till Internets och webbsidans delar och öva på att orientera sig i digitala miljöer. Övningen är bra även om eleverna redan befinner sig i digitala miljöer då olika delar som fungerar olika på ytan kan se väldigt lika ut.

Använd presentationen för att introducera eleverna till begrepp. Stanna upp och diskutera vid behov. Presentationen innehåller övningar som kräver att eleverna har en uppkopplad enhet med sig.  Skriv ut övningspappret dubbelsidigt så blir det en folder de kan fylla i och spara för minnet. Lektionen tar ca 40 minuter.

Material

Internets nycklar ppt

Internets nycklar pdf

Internets nycklar övning – skriv ut dubbelsidigt och vik till folder

Internets nycklar handledning