Bokens nycklar

Medie- och informationskunnighet är ofta fokuserad kring digitala medier men de fysiska medierna är minst lika viktiga. I den här övningen får eleverna undersöka bokens olika nycklar, dvs de delar i boken som guidar vår läsning.

Medie- och informationskunnighet är ofta fokuserad kring digitala medier men de fysiska medierna är minst lika viktiga. I den här övningen får eleverna undersöka bokens olika nycklar, dvs de delar i boken som guidar vår läsning. Alla böcker har något slags nycklar men det är främst i faktaböcker de är användbara så vi snabbt kan hitta rätt information utan att behöva läsa från början till slut.

Använd presentationen eller affischerna för att introducera eleverna till nycklarna: innehållsförteckning, register, bilder och bildtext, rubriker, faktaruta, ordlista och ledord.

Lägg ut böcker i klassrummet och låt dem gå runt enskilt eller i grupp för att undersöka böckerna och fylla i uppgiftspappret.

Bokens nycklar – presentation ppt

Bokens nycklar – presentation pdf

Bokens nycklar – affisch

Bokens nycklar – uppgift

 

Skapa egna nycklar

Välj ut faktaböcker som saknar nycklar och låt eleverna skapa egna nycklar.

Saknas innehållsförteckning – låt eleverna skapa innehållsförteckning utifrån bokens rubriker. Låt dem fundera på vilka rubriknivåer som är viktiga att få med – bara kapitelrubrikerna? Finns det indelningar inom kapitlet som ska synas i innehållsförteckningen?

Saknas rubriker – låt eleverna skapa rubriker utifrån vad texten handlar om.

Saknas register- låt eleverna läsa boken och välja ut några nyckelord som är viktiga i texten och göra ett register av dem.

Saknas ordlista- låt eleverna läsa boken och välja ut några nyckelord som är viktiga i texten och göra en ordlista av dem. Gör ledord till ordlistan.

Bokens nycklar – skapa nycklar