Bli en källspanare!

Eleverna lär sig identifiera och fundera kring syftet med olika sorters källor. Lektionen syftar inte bara till att göra dem medvetna om de källor som är närvarande just nu, utan även göra dem redo att identifiera nya källor som dyker upp löpande och medvetandegöra den stora mängd av källor de har att välja från.

Inled med att introducera olika sorters källor för eleverna med hjälp av presentationen Bli en källspanare!  Viktiga begrepp från presentationen finns samlade i affischer för att begreppen enkelt ska kunna följa med och upprepas i undervisningen.

Introduktionen följs med fördel upp av övningen Källspana i skolan där eleverna får lokalisera källor i sin omgivning och övningen Källspaning hemma som läxa.

Övningarna kan gärna återupprepas ofta, till exempel prata om vilka källor som använts under dagen vid skoldagens slut, en källspaningsvecka eller presentera en ny källa att analysera för klassen varje dag.

Huvudsyftet är inte att öva på källkritik. Allt eleverna gör grundar dock för lektionen om Tror du på det – grundläggande källkritik.

Bli en källspanare! – presentation PP

Bli en källspanare! – presentation PDF

Bli en källspanare – handledning

Källspaning affischer

Övningar

Källspana i skolan

Dela upp eleverna i grupper om 2-4st eller låt dem arbeta enskilt. Låt eleverna röra sig runt i skolan och samla ihop källor till uppgiften källspaning lätt eller källspaning svår

Samlas i klassrummet och diskutera källorna de hittat.

 • Vilken sorts källa är det?
 • Vem är avsändaren?
 • Vem är målgruppen för källan?
 • Varför valde de just dessa källor?

Du kan preppa ytan de rör sig på med källor. Till exempel böcker, ipads med en utvald webbsida, mp3-spelare med musik, en person som berättar något, läser ur en bok eller bara har en lapp med orden ”fråga mig om min frukost!” eller liknande.

 

Källspana hemma

Eleverna ska med hjälp av uppgiftspappret källspaning lätt eller källspaning svår samla ihop källor de har runt sig i hemmet och fylla i uppgiften under en veckas tid. Diskutera källorna de hittar i klassen.

 • Vilken sorts källa är de?
 • Vem är avsändaren?
 • Vem är målgruppen för källan?
 • Varför valde de just dessa källor?

 

Viskleken

Viskleken är ett perfekt sätt att öva på budskap, primärkällor och sekundärkällor. Använd gärna begreppen så de sätter sig hos eleverna. Låt första viskaren, primärkällan, skriva ner en mening, budskapet, på ett papper och sen viska meningen till nästa person som viskar den vidare. Alla viskare utöver den första är sekundärkällor. Testa med olika långa viskkedjor.

Du kan manipulera kedjan genom att be någon i mitten medvetet viska fel för att lyfta en diskussion om hur lätt det är att förvränga information.

 • Jämför primärkällans budskap med sista sekundärkällans budskap. Har det ändrats när den viskats vidare?
 • Vem av alla sekundärkällor viskade fel?
 • Varför ändrades budskapet? Viskade sekundärkällorna fel med flit eller av misstag?
 • Vilka konsekvenser kan det ha att budskap ändras? Till exempel om primärkällan har ett väldigt viktigt budskap som blir fel i slutändan.
Viskleken med rörelse

Viskleken med rörelse fungerar som viskleken men med en rörelse istället för ett skriftligt budskap. Leken är ett perfekt sätt att öva på budskap, primärkällor och sekundärkällor. Låt eleverna stå på rad med ryggen vända mot personen som ska starta kedjan, primärkällan. Låt  primärkällan hitta på en rörelse, budskapet, som den visar för nästa person i ledet som visar för nästa som visar för nästa osv. Var noga med att alla har ryggen vänt mot tills det är deras tur. Alla personer utöver den första är sekundärkällor. Testa med olika långa kedjor.

 • Jämför primärkällans budskap med sista sekundärkällans budskap. Har det ändrats när rörelsen gick vidare?
 • Vem av alla sekundärkällor gjorde fel?
 • Varför ändrades budskapet? Gjorde sekundärkällorna fel med flit eller av misstag?
 • Vilka konsekvenser kan det ha att budskap ändras? Till exempel om primärkällan har ett väldigt viktigt budskap som blir fel i slutändan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *