Bli en källspanare!

Eleverna lär sig identifiera och fundera kring syftet med olika sorters källor. Lektionen syftar inte bara till att göra dem medvetna om de källor som är närvarande just nu, utan även göra dem redo att identifiera nya källor som dyker upp löpande och medvetandegöra den stora mängd av källor de har att välja från.

Inled med att introducera olika sorters källor för eleverna med hjälp av presentationen Bli en källspanare!  Det finns två svårighetsnivåer. Viktiga begrepp från presentationen finns samlade i affischer för att begreppen enkelt ska kunna följa med och upprepas i undervisningen.

Introduktionen följs upp av övningen Bli en källspanare där eleverna får lokalisera källor du placerat ut. Övningarna kan gärna återupprepas ofta, till exempel prata om vilka källor som använts under dagen vid skoldagens slut, källspana hemma tillsammans med en vuxen, en källspaningsvecka eller presentera en ny källa att analysera för klassen varje dag.

Huvudsyftet är inte att öva på källkritik. Allt eleverna gör grundar dock för lektionen om Tror du på det – grundläggande källkritik.

Bli en källspanare nivå 1 – presentation PPT

Bli en källspanare nivå 1 – presentation PDF

Bli en källspanare nivå 2 – presentation PPT

Bli en källspanare nivå 2 – presentation PDF

Källspaning affischer nivå 1

Källspaning affischer nivå 2

Övningar

Bli en källspanare

Preppa klassrummet med olika sorters källor. Textkällor i form av böcker och lappar, bildkällor i form av utskrivna bilder, digitala källor i form av en iPad med en bra webbsida, sakkällor i form av prylar och muntliga källor som berättar något kort på uppmaning. Lägg en nummerlapp vid varje källa så de lätt kan identifieras.  Dela upp eleverna i grupper om 2-4st eller låt dem arbeta enskilt. Låt eleverna röra sig runt i rummet och markera källor de hittar på sitt övningspapper.

källspaning övning nivå 1

källspaning övning nivå 2

källspaning nummerlappar

Samlas och diskutera källorna de hittat.

 • Vilken sorts källa är det?
 • Varför valde du just den?
 • Vem är avsändaren?
 • Vem är målgruppen för källan?
Källspana hemma

Eleverna ska med hjälp av övningspappret undersöka vilka källor de har runt sig i hemmet och fylla i uppgiften under en veckas tid. Diskutera källorna de hittar i klassen.

 • Vilken sorts källa är det?
 • Varför valde du just den?
 • Är det flera i klassen som valt samma källa? Varför då tror ni?
 • Vem är avsändaren?
 • Vem är målgruppen för källan?
Viskleken

Viskleken är ett perfekt sätt att öva på budskap, primärkällor och sekundärkällor. Använd gärna begreppen så de sätter sig hos eleverna. Låt första viskaren, primärkällan, skriva ner en mening, budskapet, på ett papper och sen viska meningen till nästa person som viskar den vidare. Alla viskare utöver den första är sekundärkällor. Testa med olika långa viskkedjor.

Du kan manipulera kedjan genom att be någon i mitten medvetet viska fel för att lyfta en diskussion om hur lätt det är att förvränga information.

 • Jämför primärkällans budskap med sista sekundärkällans budskap. Har det ändrats när den viskats vidare?
 • Vem av alla sekundärkällor viskade fel?
 • Varför ändrades budskapet? Viskade sekundärkällorna fel med flit eller av misstag?
 • Vilka konsekvenser kan det ha att budskap ändras? Till exempel om primärkällan har ett väldigt viktigt budskap som blir fel i slutändan.