Tror du på det? Grundläggande källkritik

Eleverna introduceras till och får öva på källkritikens grunder.

Introducera källkritikens grunder för eleverna med hjälp av presentationen Tror du på det? I presentationen finns det korta övningar i form av påståenden eleverna ska fundera kring. Dela in eleverna i grupper om 2-4 och stanna upp vid varje påstående så gruppen får diskutera påståendet utifrån källkritikens 3 viktiga V.

Tror du på det presentation PPT

Tror du på det presentation PDF

Tror du på det – handledning

Källkritikens 3 viktiga V  finns på en affisch och bokmärken så tankesättet enkelt ska kunna följa med och upprepas i undervisningen.

3 viktiga v bokmärke

3 viktiga v affisch

Lektionen kan med fördel kopplas ihop med Bli en källspanare!

 

Övningar

Dagens tror du på det?

Använd påståendena i presentationen och/eller skapa egna påståenden som eleverna kan analysera med hjälp av 3 viktiga V. Du kan anpassa påståendena till det ämnesområde ni läser för tillfället. Låt eleverna ta ställning till ett påstående om dagen under en period för att få in det källkritiska tänkandet i vardagen.

Viskleken

Viskleken är ett perfekt sätt att öva på primärkällor, sekundärkällor och hur budskap kan ändras. Använd gärna begreppen så de sätter sig hos eleverna. Låt första viskaren, primärkällan, skriva ner en mening, budskapet, på ett papper och sen viska meningen till nästa person som viskar den vidare. Alla viskare utöver den första är sekundärkällor. Testa med olika långa viskkedjor.

Du kan manipulera kedjan genom att be någon i mitten medvetet viska fel för att lyfta en diskussion om hur lätt det är att förvränga information.

  • Jämför primärkällans budskap med sista sekundärkällans budskap. Har det ändrats när den viskats vidare?
  • Vem av alla sekundärkällor viskade fel?
  • Varför ändrades budskapet? Viskade sekundärkällorna fel med flit eller av misstag?
  • Vilka konsekvenser kan det ha att budskap ändras? Till exempel om primärkällan har ett väldigt viktigt budskap som blir fel i slutändan.
Viskleken med rörelse

Viskleken med rörelse fungerar som viskleken men med en rörelse istället för ett skriftligt budskap. Leken är ett perfekt sätt att öva på primärkällor, sekundärkällor och hur budskap kan ändras. Låt eleverna stå på rad med ryggen vända mot personen som ska starta kedjan, primärkällan. Låt  primärkällan hitta på en rörelse, budskapet, som den visar för nästa person i ledet som visar för nästa som visar för nästa osv. Var noga med att alla har ryggen vänt mot tills det är deras tur. Alla personer utöver den första är sekundärkällor. Testa med olika långa kedjor.

  • Jämför primärkällans budskap med sista sekundärkällans budskap. Har det ändrats när rörelsen gick vidare?
  • Vem av alla sekundärkällor gjorde fel?
  • Varför ändrades budskapet? Gjorde sekundärkällorna fel med flit eller av misstag?
  • Vilka konsekvenser kan det ha att budskap ändras? Till exempel om primärkällan har ett väldigt viktigt budskap som blir fel i slutändan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *