Vad är en sökmotor?

Eleverna introduceras till sökmotorns delar och ge dem en förståelse för hur sökmotorn sorterar och lyfter upp de träffar den visar upp. Att förstå att innehåll vinklas och lyfts på olika sätt är en viktigt del när eleverna lär sig att orientera sig i digitala miljöer, i synnerhet när det gäller funktioner som sökmotorer som ofta upplevs som neutrala. Övningen är bra även om eleverna redan använder sökmotorer utan större problem.

Använd presentationen för att visa hur sökmotorer fungerar. Stanna upp och diskutera vid behov.  Avsluta med övningen Skapa en analog sökmotor. Lektionen tar ca 1-1,5h.

Vad är en sökmotor – presentation PP

Vad är en sökmotor – presentation PDF

Vad är en sökmotor – handledning

Övning – Skapa en analog sökmotor

Eleverna ska skapa en egen analog sökmotor där de själva är sökroboten/spindeln som sorterar och söker i en hög med böcker.

Rita den analoga sökmotorn på tavlan. Den ska se ut såhär. Skriv stort så det syns på håll.

Lägg fram ca 30st böcker varav minst 3-5st är inom samma ämne. Anpassa ämnen efter elevernas kunskapsnivå, de måste lätt kunna komma på ämnesord som passar. Till exempel tama djur, dinosaurier, kokböcker osv.

Låt eleverna vara sökspindlar/webcrawlers – de tar en bok och en lapp var. På lappen skriver de bokens titel längst upp följt av minst 3 ämnesord som matchar boken. Skriv stort och tydligt så det går att läsa på håll.

Sätt upp lapparna i databasen på tavlan. Sätt gärna i raka rader. Sätt gärna böcker med samma ämnesord i klunga.

Skriv ett sökord i sökrutan och låt eleverna vara sökmotorn som hitta vilka av lapparna som ska flyttas upp till träfflistan.

För att höja nivån kan du muta sökmotorn inför en sökning – ta den åt sidan och be den sätta upp bara en träff trots att det finns flera som passar eller sortera dem så en träff får mycket högre/större/tydligare plats. Välj en sökning ni redan gjort om du vill vara extra tydlig. Diskutera hur det går att köpa plats på internet och styra vilka träffar som får synas.