Ljug med fakta – vinklade budskap och källkritik

Eleverna får öva upp sin känslan för rimlighet och lär sig hur lätt det är att förvränga och vinkla fakta. De ökar sin medie- och informationskunnighet samtidigt som de får skapa kreativt och öva på sin läs- och skrivförmåga.

Eleverna ska skriva faktatexter som är falska. Texterna ska innehålla riktig fakta hämtad ur olika trovärdiga medier såsom faktaböcker, uppslagsverk och digitala uppslagsverk men eleven ska vinkla, ändra och twista till det. De kan skriva om en riktig person, företeelse, djur, politisk grupp eller liknande. De kan även fabulera ihop ett eget djur, väsen, sammanslutning av människor eller liknande. Texten måste alltid innehålla ett visst mått av fakta. Eleverna ska även skriva en kort text som förklarar hur de har vinklat, ljugit och använt fakta.

Varje text ska ha minst två källor. Källorna ska vara källkritiskt granskade, trovärdiga och samlade i en korrekt källförteckning.

Övningen kan göras i grupp eller enskilt.

Exempel

  • Skriv om en grupp människor som samlas kring ett gemensamt mål som är helt orimligt, tex att jorden är platt, champinjoner har känslor, hästar är frukt osv. Använd dig av samma retorik och argumentation som riktiga grupper som tror på alternativ fakta.
  • Skriv om en idrottsstjärna. Använd riktig fakta om idrottsstjärnan. Vinkla, ljug och hitta på saker så att det ser äkta ut. Du kan även byta namn och sport på stjärnan.
  • Skriv om ett påhittat land, kommun eller stad. Titta på kommuners och städers webbsidor för att få inspiration. Överdriv gärna delar medan andra delar verkar rimliga.
  • Skriv om ett magiskt väsen eller ett monster. Använd riktig fakta om till exempel olika vilda djur för att få ditt väsen att verka verkligt. Skriv om ditt väsens bakgrund och historia. Vilken påverkan har ditt väsen haft på mänskligheten?
  • Skriv reklamtexter som säljer något genom tydlig vinkling. Välj välkända saker så vinklingen är tydlig men ljug inte. Till exempel vinkla miljöfarliga flygresor till något som är bra för miljön.

Bonus

  • Rita en bild till texten.
  • Publicera texterna i en tidning, bok, blogg, på Bibblis eller Hearly.

Viktiga begrepp

Källa, fakta, vinkla, ljuga, avsändare, budskap och syfte. Definition av begreppen finns i  Ljug med fakta – handledning. Dessa begrepp är bra att eleverna får till sig under arbetet. Anpassa svårigheten efter elevgruppen men använd gärna begreppen då de är en del i MIK-progressionen. Använd gärna  Ljug med fakta – presentation för att introducera eleverna till begreppen.

Ljug med fakta – presentation PPT

Ljug med fakta – presentation PDF

Ljug med fakta handledning

 

Böcker att läsa för att få inspiration

Sant eller falskt av Andreas Palmaer

Mera sant eller falskt av Andreas Palmaer

Ytterligare övningar

Låt eleverna skapa löpsedlar till sina texter med hjälp av appen Headlines.

Låt eleverna hitta avsändare och budskap i sin omgivning. Diskutera vilka syften avsändarna har och vilken effekt de eftersöker med sitt budskap.

Läs aktuella nyheter och flöden i jakt på vinklade budskap. På vilket sätt är de vinklade? Är det negativt att de är vinklade? Vilken effekt får vinklingen? Du kan förbereda med tydligt vinklade eller lögnaktiga länkar.