Hearly

Hearly är ett läs-och skrivprojekt där eleverna själva producerar innehållet till ljudboksappen Hearly. Med Hearly får eleverna möjlighet att skapa kreativt och på samma gång hantera digitala medier. De blir medskapare till den digitala värld de lever i och ökar därmed sin medie- och informationskunnighet.

Hearly är ett läs-och skrivprojekt där eleverna själva producerar innehållet till ljudboksappen Hearly. Med Hearly får eleverna möjlighet att skapa kreativt och på samma gång hantera digitala medier. De blir medskapare till den digitala värld de lever i och ökar därmed sin medie- och informationskunnighet.

Ljudböcker och annat streamat ljud är en självklar del av många vuxnas vardag. Samma självklara inställning till inläst material finns inte bland våra ungdomar. Även om många älskar att lyssna till högläsning så har ljudboksformatet ännu inte etablerat sig som en naturlig del av deras vardag och det kan även finnas ett visst stigma i behovet att lyssna på böcker. Genom att låta eleverna själva skapa ljudböcker är förhoppningen att de ska introduceras till och normalisera lyssnandet samtidigt som de får öva på sin läs- och skrivförmåga och öka sin medie- och informationskunnighet. Det blir även ett naturligt sätt att diskutera upphovsrätt – Vad händer med elevernas texter när de släpps i en digital miljö? Vem får använda dem och hur?

Förslag på utförande

Det kreativa skapandet kan organiseras lite hur som helst så länge eleverna når mål: att producera en text som kan läsas in. Texterna kan vara skönlitterära eller facktexter. Projektet kan med fördel vävas ihop med andra ämnesområden genom att koppla skrivandet till t ex vikingatiden, andra världskriget, miljö, hur en beter sig på sociala medier osv.

För att förstärka MIK-målen med projektet kan ni arbeta utifrån materialet MIK i
skönlitteratur eller Ljug med fakta. Med Källkritik i skönlitteratur får eleverna med hjälp av skönlitteratur diskutera källkritik, avsändare, budskap, syfte och ryktesspridning. Med Ljug med fakta får eleverna öva upp sin känsla för rimlighet och lär sig hur lätt det är att vinkla och förvränga fakta genom att själva skriva lögnaktiga faktatexter.

Fanfiction är att skapa berättelser inom en redan existerande bokvärld.  Genom att arbeta med fanfiction lyfts frågor kring upphovsrätt  – Var går gränsen mellan att inspireras och stjäla? Låt eleverna skriva egna texter inspirerade av en bok. Ös mängder med olika böcker över eleverna, gärna i samarbete med bibliotekarie, som de kan utgå från när de skriver eller låt dem arbeta utifrån en gemensam gruppläst bok. Materialet berättelsens universum kan användas för att kartlägga bokens delar, sen är det lätt för eleverna att plocka de delar de själva vill få med i sin berättelse. Använd universumet på några välkända filmer och böcker i helklass för att visa eleverna hur det fungerar.

Berättelsebron och Dramaturgiska valen är modeller för att arbeta med berättelsens innehåll och dramaturgi. Använd modellerna på några välkända filmer och böcker i helklass för att visa eleverna hur det fungerar.

Dramaturgiska valen

Dramaturgiska valen handledning

Berättelsebron

Berättelsebron handledning