Vem säger vad i vilket syfte? Grundläggande källkritik åk 7-9

Eleverna introduceras till och får öva på källkritikens grunder med hjälp av källkritiska frågeställningen Vem säger vad i vilket syfte?

Låt eleverna öva på källkritikens grunder med hjälp av presentationen där det finns korta övningar i form av påståenden, citat, memes och virala bilder som eleverna får källkritiskt granska med hjälp av källkritiska frågeställningen: Vem säger vad i vilket syfte? Dela in eleverna i grupper och stanna upp vid varje övning och låt gruppen diskutera. Dela gärna ut bokmärket så de har den källkritiska frågeställningen framför sig.

Vem säger vad i vilket syfte? Presentation Powerpoint

Vem säger vad i vilket syfte Presentation PDF

Vem säger vad i vilket syfte? Handledning

Vem säger vad i vilket syfte? Bokmärke

Vem säger vad i vilket syfte? Affisch

Lektionen kan med fördel kopplas ihop med Bli en källspanare! som är för yngre elever men fungerar lika bra för äldre.

Övningar

Dagens Vem säger vad i vilket syfte?

Använd memes, virala bilder och fenomen, aktuella ämnen och låt eleverna källkritiskt granska dem utifrån Vem säger vad i vilket syfte. Du kan anpassa materialet till det ämnesområde ni läser för tillfället. Låt eleverna ta ställning till några texter/bilder om dagen under en period för att få in det källkritiska tänkandet i vardagen.

Viskleken

Viskleken är ett perfekt sätt att öva på primärkällor, sekundärkällor och hur budskap kan ändras. Använd gärna begreppen så de sätter sig hos eleverna. Låt första viskaren, primärkällan, skriva ner en mening, budskapet, på ett papper och sen viska meningen till nästa person som viskar den vidare. Alla viskare utöver den första är sekundärkällor. Testa med olika långa viskkedjor.

Du kan manipulera kedjan genom att be någon i mitten medvetet viska fel för att lyfta en diskussion om hur lätt det är att förvränga information.

  • Jämför primärkällans budskap med sista sekundärkällans budskap. Har det ändrats när den viskats vidare?
  • Vem av alla sekundärkällor viskade fel?
  • Varför ändrades budskapet? Viskade sekundärkällorna fel med flit eller av misstag?
  • Vilka konsekvenser kan det ha att budskap ändras? Till exempel om primärkällan har ett väldigt viktigt budskap som blir fel i slutändan.