Roberts källor

Titta på filmen om Roberts källor och diskutera frågeställningen nedan. Frågeställning: Kan man använda bilder som man vill? Till exempel får man ta en bild som någon annan gjort och…

Julias källor

Titta på filmen om Julias källor och diskutera frågeställningen nedan. Frågeställning: Hur tar ni reda på vad ord eller förkortningar betyder?

Thereses källor

Titta på filmen om Thereses källor Gå till www.livsmedelsverket.se – klicka på fliken Matvanor, hälsa och miljö Diskutera frågeställningen: Varför är det här en viktig sida för dig som går…

Superskurken – tror du på det?

Eleverna ska källkritiskt granska påståendena i pratbubblorna och bestämma sig för om de är trovärdiga eller inte. Använd er av superskurkens 3 viktiga V: Vem, Vad och Varför. Superskurkens 3…

Peters källor

Titta på filmen om Peters källor och diskutera frågeställningen nedan. Finns det situationer där det är bättre att fråga en expert än fråga en kompis?

Superskurken – ljug med fakta

Titta på filmen Ljug med fakta tillsammans på storskärm. Ni ska skapa en löpsedel med nyheter som känns trovärdiga men som är påhittade. Skapa löpsedeln med appen Headlines som finns…

Superskurken – bildsökning

Titta på filmen Bildsökning tillsammans på storskärm. Nu ska ni ta reda på vilka personer eller saker det är på ett antal bilder genom att göra omvänd bildgoogling. Bilderna ligger…