Superskurken – en MIK-vecka för mellanstadiet

Vad är det här?

Superskurken ska stänga ner internet och det är upp till eleverna att stoppa hen! Eleverna jobbar i grupper och använder sin medie- och informationskunnighet för att utföra uppdrag och samla koder i jakten på Superskurkens identitet. Uppgifterna är anpassade för mellanstadiet. Superskurken är skapad av Memme Chatfield, bibliotekarie på Årsta skola, och Ann-Charlotte Måned, bibliotekarie på Enskede skola.

Hur gör vi?

Superskurken är tänkt att spelas under en schemabrytande dag där eleverna gör uppdrag, se Stationer nedan. Resten av veckan finns korta uppgifter som lärarna (i vilket ämne som helst!) kan göra med eleverna på lektionerna. På fritids kan eleverna gå tipsrundan.

Inför Superskurken

Sätt upp ledtrådar i form av röda hattar. Ni vuxna vet ingenting om dessa om eleverna frågar! Sätt upp affischen med mer info ungefär en vecka innan Superskurkveckan drar igång.

Röda hattar

Affisch

Grupper

Dela in eleverna i grupper om ca 5 och tilldela dem en färg.  Varje grupp ska ha en gruppfolder med gruppens schema och en iPad att arbeta med. Preppa iPaden med appen Headlines.

svart grupps schema

grön grupps schema

gul grupps schema

röd grupps schema

blå grupps schema

Preppa rummen

Bygg upp stationerna i olika rum och skylta så eleverna lätt hittar rätt. Skriv ut uppgifterna och lägg vid varje station. Uppgifterna har en QR-kod som leder dem direkt till rätt uppgiftssida. Om möjligt ha ett rum per station och ha plats för flera grupper per station. Det är bra om det finns en vuxen i varje rum. På stationerna ska det finnas en iPad eller dator och uppgiften.

Bildsökning uppgiftslapp

Filterbubbla uppgift

Ljug med fakta uppgift

Nätkompis uppgift

Skyltar till stationer

Sökmotorn uppgift

sökmotorns delar a3 – laminera så det går att skriva i sökrutan

Sökmotorn tagglappar

Koden

Bestäm en person på skolan som ska vara superskurken. Bestäm en kod, skriv ut den på papper och klipp i 5 bitar. Eleverna ska få en del av koden per utförd uppgift så de i slutet på dagen kan sätta ihop koden och få reda på vem som är superskurken. Koden kan gå till ett lösenordskyddat blogginlägg på tex wordpress. Det går även bra att ha en låda som är låst med ett kodlås. På webbsidan eller i lådan kan ni ha en bild på superskurken eller en video där superskurken avslöjar sig.

Stationer

Eleverna går runt enligt sitt schema. Eleverna ska hålla schemat och inte gå vidare bara för att de känner sig klara.

Samla eleverna i rummet och titta gemensamt på filmen eller låt dem titta tillsammans i gruppen. Låt sedan eleverna göra uppgifterna i egen takt. Hjälp dem vid behov men låt dem i så hög mån som möjligt klicka sig fram själva då detta är en del av uppgiften. Det är viktigt att de faktiskt utför uppgifterna och får tänka och fundera på stationerna. Poängen med övningarna är inte att skapa fina eller knasiga affischer utan att öva på uppgifterna.

När de avslutat en station ska de få en kod. Koden måste de hålla koll på, i slutet på dagen läggs den ihop så de får reda på hela koden som leder dem till Superskurken.

Intro

Eleverna ska samlas, se på en introduktionsvideo där ramen för dagen presenteras och delas in i grupper. Varje grupp ska ha en grupp-iPad, en mapp med uppgifter och ett färgband att sätta runt armen. Du hittar elevernas uppgiftssida här.

Nätkompis

 1. Titta på filmen Nätkompis och filmen Världen online – näthat från SVT play. De ska inte titta på hela klippet utan bara fram till 11.30. Du hittar elevernas uppgiftssida med båda filmerna här.
 2. Eleverna diskutera frågan “Hur är man en snäll nätkompis?” och gör en affisch med hjälp av appen Headlines.
 3. Skriv ut på färgskrivare eller maila den till en vuxen som kan skriva ut.

Sökmotorn

 1. Titta på filmen Sökmotorn. Du hittar elevernas uppgiftssida här.
 2. Skapa en databas genom att skriva en tagglapp för varje bok som finns vid stationen och sätt upp dem på databas på väggen
 3. En person ska nu söka i databasen genom att skriva sökord i sökrutan.
 4. Eleverna är sökspindlar och flyttar upp de tagglappar som matchar sökningen till träfflistan.
 5. Upprepa sökningen minst 5 ggr men gärna mer.

Filterbubblan

På denna station ska du förbereda en menti-omröstning som eleverna kan fylla med sin filterbubbla. Gör i ordning en dator som visar upp resultatet på stora skärmen. Eleverna ska inte röra den datorn utan rapporterar med sina iPads.

 1. Titta på filmen Filterbubblan och  filmen Digitala begrepp – filterbubbla på SVT play. Du hittar elevernas uppgiftssida med båda filmerna här.
 2. Nu ska eleverna skapa klassens filterbubbla, de ska använda gruppens iPad. Gå till www.menti.se och fyll i rätt kod. Skriv ett ord eller en kort mening per rad. Det är noga med stavningen. De får gärna fortsätta skicka in fler ord med sina egna mobiler på rasten. Det är viktigt att de inte trycker på Submit förrän de är klara! Så fort de skickat in kan de inte fylla i fler ord med den iPaden. På stora tavlan växer klassernas filterbubbla fram.

Bildsökning

Omvänd bildsökning fungerar inte i webbläsaren på en iPad. Övningen utgår från att en dator används men det fungerar även med Googles app. På den här stationen ska du välja ut 5 bilder som är tydliga och lätt går att hitta via Google till exempel en kattras, en symbol, en pryl, en artist osv. Lägg bilderna i en mapp på datorns skrivbord som du döper till “vad är det här då?”. Lägg in bilderna i uppgiftslappen (skriv ut, klipp, klistra och kopiera) eller skriv ut och numrera dem.

 1. Titta på filmen Bildsökning . Du hittar elevernas uppgiftssida här.
 2. Nu ska eleverna ta reda på vilka personer/saker de är på ett antal bilder genom att göra omvänd bildgoogling. De hämtar bilderna från mappen “vad är det här då?”.
 3. Gå till images.google.com – klicka på kameran – välj ladda upp – välj en bild från mappen.
 4. Nu ska de få fram en träfflista med svar på vem eller vad det är på bilden. Fyll i svaren på uppgiftslappen. Gör minst 3 bilder men gärna fler.
 5. OBS att de ska bildgoogla! De ska inte gissa eller skriva det de redan vet.

Ljug med fakta

 1. Titta på filmen Ljug med fakta. Du hittar elevernas uppgiftssida här.
 2. Eleverna ska skapa en löpsedel med nyheter som känns trovärdiga men som är påhittade. De skapar löpsedeln med appen Headlines som finns på gruppens iPad. De får använda aktuella nyheter från tidningarna vid stationen. De ska ljuga och vinkla nyheterna. Tänk på 3 viktiga V för att få löpsedeln så trovärdig som möjligt, ta hjälp av uppgiftslappen som ligger vid stationen för att komma ihåg. De ska göra minst en löpsedel gemensamt i gruppen. Om de hinner får de gärna göra fler. OBS att de ska inte bara ljuga helt fritt och galet utan de ska ljuga så det låter trovärdigt!
 3. När löpsedeln är klar skriver ni ut den på en färgskrivare eller mailar den till en vuxen som kan skriva ut.

Avslutning

Eleverna avslutar i helklass då koderna läggs ihop så webbsidan kan öppnas och Superskurken avslöjas. Ni kan spela in en film där Superskurken avslöjas eller bara lägga upp en bild på Superskurken. Har ni inte möjlighet att avslöja digitalt går det lika bra med en låda som är låst med ett kodlås. Ge gärna eleverna en belöning för gott genomförande, tex film med popcorn, MIKfest eller liknande. 

Uppgifter för resten av veckan

Tror du på det?

Eleverna ska ta ställning till en rad påståenden och rösta på om de är trovärdigt eller inte. De kan rösta genom att lägga bollar i behållare, via digitalt formulär eller på annat lämpligt vis.  Påståendena är både falska och sanna och vissa kräver att de har tillgång till iPad så de kan söka. Ni hittar påståendena här.

Källor

Be vuxna som eleverna känner spela in en kort film där de berättar något om hur de använder källor. Det kan vara till exempel en skolsköterska som berättar om vilka källor hen använder i sitt arbete, en illustratör som berättar om hur hen använder andras bilder som inspiration, en lärare som berättar om vilka källor hen använder för att skapa sina lektioner. Avsluta med att personen ger eleverna en fråga att fundera kring. 

Titta på filmen i klassrummet och låt eleverna diskutera frågan personen ställer. Låt dem diskutera 5-10min. Ni får gärna dokumentera deras svar på svarslappen men det är helt valfritt.

Förslag på frågor:

 • Vilka källor använder du i skolan? Vilka källor använder du hemma?
 • Upphovsrätt innebär att en person äger rätten till hur dens bilder och texter får användas av andra. Tycker du det är viktigt att respektera upphovsrätten? Skulle du bli ledsen om någon använde dina bilder och låtsades att det var deras?
 • Att vara källkritisk är att undersöka om något är trovärdigt eller inte. Har du någon gång behövt vara källkritisk?

 

Gruppläsning på temat källkritik

Årstaskolan har en klassuppsättningar av boken Scoopet – Förstörda bevis och flera ex av Scoopet-trilogin som är perfekt att läsa inför Superskurken. Böckerna är ett slags deckarmysterium men även fullspäckad med fakta om vem som styr och bestämmer i Sverige, kommunen och på skolan men även hur man publicerar på nätet, vem som är avsändare, vad nättroll är och hur media väljer vad vi ska få veta. Mer info och lärarhandledning finns här.