Superskurken – en MIK-vecka för mellanstadiet

Vad är det här?

Superskurken ska stänga ner internet och det är upp till eleverna att stoppa hen! Eleverna jobbar i grupper och använder sin medie- och informationskunnighet för att utföra uppdrag och samla koder i jakten på Superskurkens identitet. Uppgifterna är anpassade för mellanstadiet. Superskurken är skapad av Memme Chatfield, bibliotekarie på Årsta skola, och Ann-Charlotte Måned, bibliotekarie på Enskede skola.

Hur gör vi?

Superskurken är tänkt att spelas under en schemabrytande dag där eleverna gör uppdrag, se Stationer nedan. Resten av veckan finns korta uppgifter som lärarna (i vilket ämne som helst!) kan göra med eleverna på lektionerna. På fritids kan eleverna gå tipsrundan.

Inför Superskurken

Sätt upp ledtrådar i form av röda hattar. Ni vuxna vet ingenting om dessa om eleverna frågar! Sätt upp affischen med mer info ungefär en vecka innan Superskurkveckan drar igång.

superskurken affisch

röda hattar

Grupper

Dela in eleverna i grupper om ca 5 och tilldela dem en färg.  Varje grupp ska ha en gruppfolder med gruppens schema och en dator/iPad att arbeta med.

svart grupps schema

grön grupps schema

gul grupps schema

röd grupps schema

blå grupps schema

Preppa rummen

Bygg upp stationerna i olika rum och skylta så eleverna lätt hittar rätt. Skriv ut uppgifterna och lägg vid varje station.  Om möjligt ha ett rum per station och ha plats för flera grupper per station. Det är bra om det finns en vuxen i varje rum. På stationerna ska uppgiften finnas och i vissa fall även en dator.

skyltar till stationer

 

Bildsökning

På stationen behövs en fast dator som är preppad med en mapp med bilder att bildsöka. Namnge mappen “Vad är det här då?”. Eleverna använder stationsdatorn för att utföra uppgiften.

bildsökning uppgift

 

Filterbubbla

Stationen behöver ingen dator utan eleverna kan använda sin egen enhet för att kolla på filmen och skicka in bidrag till Menti.

filterbubbla uppgift

 

Ljug med fakta

Stationen behöver ingen dator utan eleverna kan använda sin egen enhet för att kolla på filmen. Det ska finnas färgpennor och gärna annat pysselmaterial vid stationen.

ljug med fakta löpsedel exempel

ljug med fakta löpsedel mall

ljug med fakta uppgift

 

Nätkompis

Stationen behöver ingen dator utan eleverna kan använda sin egen enhet för att kolla på filmen. Det ska finnas färgpennor och gärna annat pysselmaterial vid stationen.

Nätkompis uppgift

nätkompis mall

 

Sökmotorn

Stationen behöver ingen dator utan eleverna kan använda sin egen enhet för att kolla på filmen. Stationen kräver lite utrymme då databasen behöver byggas upp på en vägg, ett bord eller liknande.

sökmotorn uppgift

sökmotorn delar a3

sökmotorn tagglappar

Koden

Bestäm en person på skolan som ska vara superskurken. Bestäm en kod, skriv ut den på papper och klipp i 5 bitar. Eleverna ska få en del av koden per utförd uppgift så de i slutet på dagen kan sätta ihop koden och få reda på vem som är superskurken. Koden kan gå till ett lösenordskyddat blogginlägg på tex wordpress. Det går även bra att ha en låda som är låst med ett kodlås. På webbsidan eller i lådan kan ni ha en bild på superskurken eller en video där superskurken avslöjar sig.

Stationer

Eleverna går runt enligt sitt schema. Eleverna ska hålla schemat och inte gå vidare bara för att de känner sig klara.

Samla eleverna i rummet och titta gemensamt på filmen eller låt dem titta tillsammans i gruppen. Låt sedan eleverna göra uppgifterna i egen takt. Hjälp dem vid behov men låt dem i så hög mån som möjligt klicka sig fram själva då detta är en del av uppgiften. Det är viktigt att de faktiskt utför uppgifterna och får tänka och fundera på stationerna. Poängen med övningarna är inte att skapa fina eller knasiga affischer utan att öva på uppgifterna.

När de avslutat en station ska de få en kod. Koden måste de hålla koll på, i slutet på dagen läggs den ihop så de får reda på hela koden som leder dem till Superskurken.

Intro

Eleverna ska samlas, se på en introduktionsvideo där ramen för dagen presenteras och delas in i grupper. Varje grupp ska ha en gruppdator, en mapp med uppgifter och ett färgband att sätta runt armen. 

Nätkompis

Film och uppgift finns här NÄTKOMPIS

OBS att eleverna ska diskutera och fundera och skapa en fin affisch som kan sättas upp på väggen. Låt dem inte tramsa sig genom uppgiften.

Sökmotorn

Film och uppgift finns här: SÖKMOTORN

Filterbubblan

Film och uppgift finns här: FILTERBUBBLA

OBS! Det är viktigt att eleverna inte trycker på Submit förrän de fyllt i klart på Menti! Så fort de skickat in kan de inte fylla i fler ord med den enheten. De kan alltid fylla i mer från en annan enhet, tex telefon, iPad eller en annan dator. 

Bildsökning

Film och uppgift finns här: BILDSÖKNING

OBS att de ska bildgoogla! Styr eleverna till att faktiskt utföra uppgiften så de inte fastnar i att gissa eller skriva svar de redan vet.

Ljug med fakta

Film och uppgift finns här: LJUG MED FAKTA

OBS att eleverna ska förhålla sig till fakta i den här uppgiften. Styr dem så att de inte bara ljuger rakt av utan vinklar och leker med fakta som är på riktigt. De är INTE klara om de bara hittat på något galet helt frikopplat från någon fakta.

Avslutning

Eleverna avslutar i helklass då koderna läggs ihop så webbsidan kan öppnas och Superskurken avslöjas.  Webbsidan och koden är hemlig för alla fram tills ni är redo för avslöjandet. OBS att ni inte får avslöja något om hur detta går till för eleverna!

 

För andra skolor: Ni kan spela in en film där Superskurken avslöjas eller bara lägga upp en bild på Superskurken. Har ni inte möjlighet att avslöja digitalt går det lika bra med en låda som är låst med ett kodlås. Ge gärna eleverna en belöning för gott genomförande, tex film med popcorn, MIKfest eller liknande. 

Uppgifter för resten av veckan

Tror du på det?

Eleverna ska ta ställning till en rad påståenden och rösta på om de är trovärdigt eller inte. De kan rösta genom att lägga bollar i behållare, via digitalt formulär eller på annat lämpligt vis.  Påståendena är både falska och sanna och vissa kräver att de har tillgång till iPad så de kan söka. Ni hittar påståendena här.

Källor

Be vuxna som eleverna känner spela in en kort film där de berättar något om hur de använder källor. Det kan vara till exempel en skolsköterska som berättar om vilka källor hen använder i sitt arbete, en illustratör som berättar om hur hen använder andras bilder som inspiration, en lärare som berättar om vilka källor hen använder för att skapa sina lektioner. Avsluta med att personen ger eleverna en fråga att fundera kring. 

Titta på filmen i klassrummet och låt eleverna diskutera frågan personen ställer. Låt dem diskutera 5-10min. Ni får gärna dokumentera deras svar på svarslappen men det är helt valfritt.

Förslag på frågor:

  • Vilka källor använder du i skolan? Vilka källor använder du hemma?
  • Upphovsrätt innebär att en person äger rätten till hur dens bilder och texter får användas av andra. Tycker du det är viktigt att respektera upphovsrätten? Skulle du bli ledsen om någon använde dina bilder och låtsades att det var deras?
  • Att vara källkritisk är att undersöka om något är trovärdigt eller inte. Har du någon gång behövt vara källkritisk?

 

Gruppläsning på temat källkritik

Årstaskolan har en klassuppsättningar av boken Scoopet – Förstörda bevis och flera ex av Scoopet-trilogin som är perfekt att läsa inför Superskurken. Böckerna är ett slags deckarmysterium men även fullspäckad med fakta om vem som styr och bestämmer i Sverige, kommunen och på skolan men även hur man publicerar på nätet, vem som är avsändare, vad nättroll är och hur media väljer vad vi ska få veta. Mer info och lärarhandledning finns här.