Årstabladet- Nyheter och källor 7-9

Lektionen ökar elevernas medvetenhet kring avsändare, att all information kommer ur källor, och att det är viktigt att kunna visa var en hittat information genom att skapa löpsedlar till nyheter de läst. Övningen kan inbegripa flera eller enstaka medier och skapar möjlighet att hantera olika sorters medier, både fysiska och digitala. Vidare blir eleverna nutidsorienterade och övar på omvärldsbevakning i fysiska och digitala medier.

Skapa en tidning

Den här övningen tar 3-4 lektioner.

Arstabladet presentation 4-9 PPT

Arstabladet presentation 4-9 PDF

Årstabladet handledning 4-9

Årstabladet broschyr 4-9 vik i 3 delar som dragspel

Del 1

Introducera uppgiften med hjälp av presentationen sida 1-5.

Dela in klassen i grupper.

Eleverna läser tidningar och artiklar i klassrummet. Läs enskilt, i grupp eller högläsning. Välj ut ett antal tidningar, gärna både fysiska och digitala, anpassat efter gruppens förmåga. Välj inte för många källor, de måste ha möjlighet att jämföra och diskutera sina källor.

Låt grupperna diskutera vad de läst. Låt klassen gemensamt välja ut de nyheter de tycker är viktigast och rangordna dem efter hur stora/viktiga/intressanta de är. Klassen ska dels välja vilja nyheter de vill ha med i tidningen men även vilka nyheter som förtjänar en plats på framsidan som också fungerar som en löpsedel.

Om varje grupp gör en egen tidning: låt dem välja ut vilka nyheter de vill ha med.

Om ni gör en gemensam tidning i klassen: låt grupperna anmäla intresse på de olika nyheterna. Du delar sedan upp nyheterna mellan dem.

Del 2

Repetera uppgiftens syfte på presentationens sida 3 och introducera sida 6-8.

Om ni gör en gemensam tidning i klassen: Dela ut nyheterna till grupperna.

Nyheter ska sammanfattas, få nya rubriker och korrekta källhänvisningar ska skrivas.

De grupper som är klara snabbt kan ta sig an en till nyhet eller skapa eget material. Även eget material ska ha korrekta källhänvisningar.

Del 3

När eleverna är klara ska materialet skickas in till den som sätter tidningen alternativt skapar de tidningen själva.

Mallar kommer inom kort!

Del 4

Låt eleverna källkritiskt granska sitt eget material.

  • Behöver de korrigera något?
  • Är alla källor korrekta?
  • Är det tydligt vad som är vårt eget material och vad som är sammanfattat från andra källor?
  • Funkar alla länkar?
  • Får de använda det material de har?

 

Skapa en löpsedel

Årstabladet handledning till löpsedel 4-9

Årstabladet – med rubriker

Årstabladet – med rubriker och ingress

Den här övningen tar 1 lektion i anspråk.

Dela in klassen i grupper lagom stora att arbeta kring en Ipad.

Eleverna läser tidningar och artiklar i klassrummet. Läs enskilt, i grupp eller högläsning. Välj ut ett antal tidningar, gärna både fysiska och digitala, anpassat efter gruppens förmåga. Välj inte för många källor, de måste ha möjlighet att jämföra och diskutera sina källor.

Om klassen ska skapa en gemensam löpsedel: Låt klassen diskutera vad de läst. Klassen ska gemensamt välja ut de 5 nyheter de tycker är viktigast och rangordna dem efter hur stora/viktiga/intressanta de är. Stanna upp och diskutera nyhetsvärdering. Varför värderar de nyheterna som de gör? Varför är de valda nyheterna viktiga för dem?

Om varje grupp ska göra en egen löpsedel: Låt grupperna diskutera vad de läst. Gruppen ska gemensamt välja ut de 5 nyheter de tycker är viktigast och rangordna dem efter hur stora/viktiga/intressanta de är. Stanna upp och diskutera nyhetsvärdering. Varför värderar de nyheterna som de gör? Varför är de valda nyheterna viktiga för dem?

Eleverna skriver lockande rubriker till de valda nyheterna och skriver ner nyheternas källor, se hur nedan. De kan även skriva en ingress till artiklarna. Ingress är en mycket kort sammanfattning som ska göra läsaren intresserad av att läsa mer.

Skapa en löpsedel av nyheterna. Använd någon av mallarna, gör löpsedeln för hand, i appen Headlines eller lämna underlaget till Memme som skapar löpsedeln. Innehållet kan med fördel fyllas i mallarna på storskärm tillsammans med eleverna så blir det även ett tillfälle att visa och använda enkla funktioner i Word. Du kan ändra alla delar i mallen, även löpsedelns namn.

Sätt gärna upp löpsedeln i biblioteket och korridoren.

Om ni skapar flera löpsedlar per klass kan ni jämföra dem och diskutera värdering av nyheter. Varför har grupperna valt olika? Varför värderas nyheter olika?

Källhänvisningar

Artikelns namn, webbplats eller tidningens namn, datum
Tex: ”Årstaskolan är världens bästa skola”, www.dn.se, 2018-11-20

Begrepp

Nyhet, dagstidning, morgontidning, kvällstidning, löpsedel, källa,  budskap, avsändare. Dessa begrepp är bra att eleverna får till sig under diskussionerna. Anpassa svårigheten efter elevgruppen men använd gärna begreppen då de är en del i MIK-progressionen.