Vad är MIK?

MIK står för medie- och informationskunnighet.

Att vara medie- och informationskunnig innebär att besitta ett antal färdigheter som behövs för att aktivt kunna utöva sina demokratiska rättigheter i dagens digitala samhälle.

Medie- och informationskunnighet handlar i korthet om att känna till och kunna hantera de medier som finns tillgängliga och att kunna söka, finna, kritiskt granska och använda den information medierna innehåller.

MIK kan delas upp i olika delar som i olika grad går in i varandra, ni kan se dem nedan i bubblorna. Nya bubblor kan tillkomma över tid, till exempel så är sociala medierkunnighet en relativt ny kunnighet jämfört med bibliotekskunnighet.

Karta över kunnigheterna