Sökskola 7-9

Digitala medier som informationskälla tar allt större plats. Mängden information som kommer till eleverna vid enkla sökningar är enorm och direkt omöjlig att sovra. Med denna lektion introduceras eleverna till begrepp och enkla tekniker för att söka på Internet.

Presentationen Sökskola innehåller en rad praktiska och handfasta tips för att söka med hjälp av sökmotorer och i den vanligaste uppslagsverken som elever inom Stockholm stad har tillgång till. Råden är baserade på Google men går att tillämpa på de flesta sökmotorer. Sökskolan utförs med fördel inom projekt/ämnesområde för praktiskt förankring.

Sökskolans material finns samlat i en broschyr som kan skrivas ut.

Sökskola presentation PPT

Sökskola presentation PDF

Sökskola broschyr vik i 3 delar som dragspel

 

Tips! Du kan lätt anpassa sökskolan genom att byta ut sökorden. De flesta element i presentationen är flyttbara.