Superskurken – Sökmotorn

Titta på filmen Sökmotorn.

Nu ska ni skapa en egen sökmotor och söka i den.

1. Skapa databasen.
Alla böcker som ligger framför söktavlan ska in i er databas.
Ta en bok och en lapp.
Skriv bokens titel och minst 3 taggar som matchar bokens innehåll på lappen.
Sätt upp lappen på databas-delen av söktavlan.
Varje lapp är en post i databasen.
Fortsätt tills böckerna är slut.

2. Sök i databasen.
Välj en i gruppen som söker. Alla andra i gruppen är sökspindlar.
Sökaren skriver ett sökord i sökrutan.
Sökspindlarna flyttar upp de poster som matchar sökordet till träfflistan.

Gör om flera gånger!

Sökaren måste tänka på att vår databas är väldigt liten så man kan inte använda vilka sökord som helst. Tänk på vilken sorts böcker som är med i databasen när du väljer sökord. Testa ett helt galet sökord – vad händer då?