Superskurken – ljug med fakta

  1. Titta på filmen Ljug med fakta.
  2.  Ni ska skapa en löpsedel med nyheter som känns trovärdiga men som är påhittade.

Skapa löpsedeln med appen Headlines som finns på iPaden.

Använd aktuella nyheter från tidningar.

Ni får ljuga och vinkla nyheterna men ni ska inte bara hitta på helt fritt. Tänk på 3 viktiga V för att få löpsedeln så trovärdig som möjligt. Se tipsen nedan!

Ni ska göra minst en löpsedel gemensamt i gruppen.

När löpsedeln är klar skriver ni ut den på en färgskrivare eller mailar den till en vuxen som kan skriva ut.

Kom ihåg: ljug så mycket ni bara kan men få det att se verkligt ut!

Några tips för att ljuga bra!

Vem är det som sänder ut informationen?

Är det en expert på ämnet? Eller en anonym person på internet? Är den trovärdig? Välj en trovärdig avsändare till din information! Det kan vara en person eller en grupp med personer – till exempel skolan, polisen, en nyhetstidning.

Vad är själva informationen ni vill få fram?

Känns det trovärdigt? Det kanske är helt osannolikt – då är det nog det. Eller i alla fall värt att undersöka. Ju fler ställen som säger samma sak ju trovärdigare är det, men det måste inte vara sant för det! Få er löpsedel att verka trovärdig!

Varför finns informationen?

Om det är en berättelse som bara är till för att roa – då finns det ingen anledning att tro på det. Men om informationen ska vara fakta? Då är det viktigt att det som står är rätt och trovärdigt. Försök få er löpsedel att se ut som fakta.

Vinkla är inte att luras. Eller?

Vinkla är att säger saker som är nästan sanna men man ändrar lite smådetaljer eller väljer att bara berätta de bra sidorna medan man undviker de dåliga. Testa att vinkla er fakta!