Superskurken – Filterbubbla

1.Titta på två filmer:

2.Nu ska ni delta i att skapa klassens egna filterbubbla. Börja med att fundera på vilka ord som ingår i din filterbubbla. Ställ dig själv följande frågor:

  • Vilka ord brukar du söka på när du är på nätet? Tex på Youtube eller Google.
  • Vilka är dina intressen?
  • Vilka spel gillar du att spela?
  • Vilken sorts böcker gillar du att läsa?
  • Kan du komma på något mer som finns i din filterbubbla?

Använd er dator för att lämna in era ord

Gå till www.menti.com och fyll i koden som finns på stationen.
Ni skriver ett ord eller en kort mening per rad.
Var noga med stavningen. Hjälp varandra så det blir rätt!

På stora tavlan ser ni er filterbubbla växa fram. Den kommer bli större ju fler ord som skickas in. Ju större ordet på skärmen är ju fler har skickat in just det ordet.