Hur funkar bibliotek?

Biblioteket är ett självklart nav för informationssökning och inhämtning. Via biblioteket har alla medborgare tillgång till fri information såväl som kultur. Att veta hur bibliotek fungerar, varför de finns och hur en orienterar sig i dess bestånd är en viktig del i media- och informationskunnigheten. Övningarna grundar väl för vidare sökning även i digitala medier.

I år 0-1 sker mycket av bibliotekskunskapen via mycket korta övningar i helgrupp, till exempel genom att peka ut olika delar i biblioteket. Fokus är att lära sig skillnaden mellan fakta och skönlitteratur/berättelsebok och förståelse för låneprocessen.

I år 2-3 är bibliotekskunskapen mer fokuserad kring att lära sig bibliotekets system och ämnesord. Eleverna introduceras formellt för bibliotekets delar och hur beståndet är ordnat. Introduktionen följs upp med korta övningar i bibliotekets löpande verksamhet. Övningarna får gärna upprepas även i högre klasser.

Bibliotekarien bör få tid och möjlighet att stöda eleverna i att hitta i biblioteket under deras biblioteksbesök. Det är en fördel om personal som följer till biblioteket kan hantera lånesystemet så bibliotekarien kan frigöras att röra sig fritt i biblioteket och lära eleverna att hitta.

Övningar

Orientera sig i biblioteksrummet

Låt eleverna peka ut fakta, skönlitteratur/berättelseböcker, lånedatorn, återlämningslådan och andra viktiga delar av biblioteksrummet. Involvera eleverna i låneprocessen så mycket som möjligt. (år 0-1)

Så funkar bibliotek introduktion

Introducera eleverna i bibliotekets delar och Hur beståndet är ordnat. Använd presentationen och/eller använd affischerna när eleverna ska orientera sig i biblioteksrummet. (år 2-3)

Hur funkar bibliotek presentation Powerpoint

Hur funkar bibliotek presentation PDF

Hur funkar bibliotek affischer

Ämnesord 1

Dela in eleverna i grupper om 2-4. Varje grupp ska ha ett signumbokmärke. Klipp ut ämnesorden och lägg dem i en burk. Dra ett ämnesord åt gången och låt eleverna hitta vilket signum de tror ämnesordet hör till. Diskutera och förklara ämnesorden vid behov. (år 2 och uppåt)

Signumbokmärke

Ämnesord

Ämnesord 2

Dela in eleverna i grupper om 2-4. Varje grupp ska ha ett signumbokmärke. Utse en bytesplats, till exempel ett bord eller hörn i rummet. Klipp ut ämnesorden och lägg dem i en burk. Varje grupp ska dra ett ämnesord ur burken, hitta rätt signum på signumlistan och leta reda på en bok om ämnet med hjälp av bibliotekets nycklar: signumlistan, skyltar, knubbar, bibliotekskatalog. När de hittat en bok går de till bytesplatsen, byter bok med en annan grupp och ställer upp den boken på rätt plats i biblioteket. (år 3 och uppåt)

Signumbokmärke

Ämnesord

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *