Så funkar biblioteket

Biblioteket är ett självklart nav för informationssökning och inhämtning. Via biblioteket har alla medborgare tillgång till fri information såväl som kultur. Att veta hur bibliotek fungerar, varför de finns och hur en orienterar sig i dess bestånd är en viktig del i media- och informationskunnigheten. Övningarna grundar väl för vidare sökning även i digitala medier.

Årstaskolans bibliotek är färgkodat för att elever i alla åldrar ska kunna hitta sina hyllor. Bibliotekskunskapen sker främst i den löpande verksamheten genom att eleverna i så hög mån som möjligt får leta sig fram med hjälp av bibliotekets guider och karta.

Allt material finns längre ner på sidan. Materialet är anpassat efter Årstaskolans bibliotek med de särskilda koder och utbrytningar skolan har. Det finns även mer neutralt material om du vill införa färgkodningen på en annan skola.

Mål

I år 0-1 sker mycket av bibliotekskunskapen via mycket korta övningar i helgrupp, till exempel genom att peka ut olika delar i biblioteket. Fokus är att lära sig skillnaden mellan fakta och skönlitteratur/berättelsebok och förståelse för låneprocessen.

I år 2 och uppåt är bibliotekskunskapen mer fokuserad kring att lära sig bibliotekets system och ämnesord. Eleverna uppmanas att hitta sig fram själva i biblioteket med hjälp av skyltning och kartan över biblioteket. De klasser som önskar får en formell introduktion, se material nedan.

Bibliotekarien bör få tid och möjlighet att stöda eleverna i att hitta i biblioteket under deras biblioteksbesök. Det är en fördel om personal som följer till biblioteket kan hantera lånesystemet så bibliotekarien kan frigöras att röra sig fritt i biblioteket och lära eleverna att hitta.

Hur man beter sig i biblioteket och tar hand om böcker är också en del av bibliotekskunskapen. På Årstaskolan tummar alla elever i årskurs 1-4 på ett bibliotekslöfte. Löftet följer med till klassrummet men det finns även en kopia i biblioteket.

Material och övningar

Årstaskolans guider till biblioteket

Hur hittar jag i biblioteket

vad betyder koden på boken

Karta över torget bibliotek

Guider till andra skolor

Hur hittar jag i biblioteket allmän

vad betyder koden på boken allmän

Bibliotekslöfte

Bibliotekslöfte

Orientera sig i biblioteksrummet

Låt eleverna peka ut fakta, skönlitteratur/berättelseböcker, lånedatorn, återlämningslådan och andra viktiga delar av biblioteksrummet. Involvera eleverna i låneprocessen så mycket som möjligt. (år 0-1)

Så funkar bibliotek introduktion

Introducera eleverna i bibliotekets delar och Hur beståndet är ordnat. Använd presentationen och/eller använd affischerna när eleverna ska orientera sig i biblioteksrummet. (år 2-3)

Så funkar biblioteket ppt

Så funkar biblioteket pdf

Ämnesord 1

Dela in eleverna i grupper om 2-4. Varje grupp ska ha ett kodbokmärke. Klipp ut ämnesorden och lägg dem i en burk. Dra ett ämnesord åt gången och låt eleverna hitta vilken kod de tror ämnesordet hör till. Diskutera och förklara ämnesorden vid behov. (år 2 och uppåt)

Kodbokmärke

Ämnesord

Ämnesord 2

Dela in eleverna i grupper om 2-4. Varje grupp ska ha ett kodbokmärke. Utse en bytesplats, till exempel ett bord eller hörn i rummet. Klipp ut ämnesorden och lägg dem i en burk. Varje grupp ska dra ett ämnesord ur burken och leta reda på en bok om ämnet med hjälp av bibliotekets nycklar: kodlistan, skyltar, knubbar, bibliotekskatalog. När de hittat en bok går de till bytesplatsen, byter bok med en annan grupp och ställer upp den boken på rätt plats i biblioteket. (år 3 och uppåt)

Kodbokmärke

Ämnesord

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *