Årstabladet- Nyheter och källor 0-3

Lektionen ökar elevernas medvetenhet kring avsändare, att all information kommer ur källor, och att det är viktigt att kunna visa var en hittat information genom att skapa löpsedlar till nyheter de läst. Vidare blir eleverna nutidsorienterade och övar på omvärldsbevakning och tidningars struktur.

Den här övningen tar 1 lektioner i anspråk och går ut på att läsa nyheter och skapa löpsedlar.

Dela in klassen i grupper lagom stora att arbeta kring en tidning. Övningen är utformad kring fysiska nyhetstidningar. Eleverna kan läsa enskilt, i grupp eller högläsning. De kan skapa en löpsedel per grupp eller en gemensam löpsedel för hela klassen. Välj inte för många källor, de måste ha möjlighet att jämföra och diskutera sina källor.

Årstabladet presentation 0-3 PPT

Årstabladet presentation 0-3 PDF

Årstabladet handledning 0-3

Årstabladet löpsedel uppgift

Årstabladet – löpsedel med rubriker

Årstabladet – löpsedel med rubriker och ingress

Introduktion

Introducera övningen och tidningens nycklar/delar med hjälp av presentationens sida 1-9: rubrik, ingress, bilder och bildtext, brödtext, faktaruta och annons. Låt eleverna börja bläddra i tidningen i ca 10min. De ska kolla på rubriker, ingresser, bilder och bildtexter för att få en känsla för innehållet, inte läsa hela artiklar. Be dem gärna peka ut de olika delarna.

Värdera och välja nyheter

Fortsätt med sida 10-11 i presentationen.

Det finns olika sorters nyheter som är viktiga för olika personer. Världsnyheter som gäller väldigt många. Sverigenyheter är viktiga för färre personer, men är inte mindre viktiga för dem de gäller osv ner till nyheter som bara gäller en själv. Alla dessa nyheter är viktiga men på olika sätt.

Eleverna ska fortsätta läsa tidningen och nu även fokusera på brödtexten. De ska välja ut 5 nyheter som är viktiga att ta med i deras egen löpsedel. De ska tänka på för vem nyheterna är viktiga när de gör sina val och skriva ner de valda nyheternas rubriker på uppgiftspappret.

Göra en källhänvisning

Sida 12 i presentationen.

För att man ska veta vilken tidning de hämtat sina rubriker ska de skriva en källa. Källan måste vara tydlig så att man lätt hittar fram till artiklarna.

Tidningens namn, nummer och datum för utgivning. Fyll i nedersta rutan på uppgiftspappret.

Skapa löpsedeln

Skapa en löpsedel av nyheterna de valt. Använd någon av mallarna, gör löpsedeln för hand, i appen Headlines eller lämna underlaget till Memme som skapar löpsedeln. Innehållet kan med fördel fyllas i mallarna på storskärm tillsammans med eleverna så blir det även ett tillfälle att visa och använda enkla funktioner i Word. Du kan ändra alla delar i mallen, även löpsedelns namn.

Sätt gärna upp löpsedeln i biblioteket och korridoren.

Om ni skapar flera löpsedlar per klass kan ni jämföra dem och diskutera värdering av nyheter. Varför har grupperna valt olika? Varför värderas nyheter olika?