Årstabladet- Nyheter och källor 0-3

Lektionen ökar elevernas medvetenhet kring avsändare, att all information kommer ur källor, och att det är viktigt att kunna visa var en hittat information genom att skapa löpsedlar till nyheter de läst. Övningen kan inbegripa flera eller enstaka medier och skapar möjlighet att hantera olika sorters medier, både fysiska och digitala. Vidare blir eleverna nutidsorienterade och övar på omvärldsbevakning i fysiska och digitala medier.

Skapa en löpsedel

Årstabladet handledning till löpsedel

Årstabladet – med rubriker

Årstabladet – med rubriker och ingress

Den här övningen tar 1-2 lektioner i anspråk.

Dela in klassen i grupper lagom stora att arbeta kring en Ipad.

Eleverna läser tidningar och artiklar i klassrummet. Läs enskilt, i grupp eller högläsning. Välj ut ett antal tidningar, gärna både fysiska och digitala, anpassat efter gruppens förmåga. Välj inte för många källor, de måste ha möjlighet att jämföra och diskutera sina källor.

Om klassen ska skapa en gemensam löpsedel: Låt klassen diskutera vad de läst. Klassen ska gemensamt välja ut de 5 nyheter de tycker är viktigast och rangordna dem efter hur stora/viktiga/intressanta de är. Stanna upp och diskutera nyhetsvärdering. Varför värderar de nyheterna som de gör? Varför är de valda nyheterna viktiga för dem?

Om varje grupp ska göra en egen löpsedel: Låt grupperna diskutera vad de läst. Gruppen ska gemensamt välja ut de 5 nyheter de tycker är viktigast och rangordna dem efter hur stora/viktiga/intressanta de är. Stanna upp och diskutera nyhetsvärdering. Varför värderar de nyheterna som de gör? Varför är de valda nyheterna viktiga för dem?

Eleverna skriver lockande rubriker till de valda nyheterna och skriver ner nyheternas källor, se hur nedan. De kan även skriva en ingress till artiklarna. Ingress är en mycket kort sammanfattning som ska göra läsaren intresserad av att läsa mer.

Skapa en löpsedel av nyheterna. Använd någon av mallarna, gör löpsedeln för hand, i appen Headlines eller lämna underlaget till Memme som skapar löpsedeln. Innehållet kan med fördel fyllas i mallarna på storskärm tillsammans med eleverna så blir det även ett tillfälle att visa och använda enkla funktioner i Word. Du kan ändra alla delar i mallen, även löpsedelns namn.

Sätt gärna upp löpsedeln i biblioteket och korridoren.

Om ni skapar flera löpsedlar per klass kan ni jämföra dem och diskutera värdering av nyheter. Varför har grupperna valt olika? Varför värderas nyheter olika?

Källhänvisningar

Källhänvisningen anges i direkt anslutning till varje enskild text/rubrik.
Artikelns namn, webbplats eller tidningens namn, datum
Tex: ”Årstaskolan är världens bästa skola”, www.dn.se, 2018-11-20

Begrepp

Nyhet, dagstidning, morgontidning, kvällstidning, löpsedel, källa,  budskap, avsändare. Dessa begrepp är bra att eleverna får till sig under diskussionerna. Anpassa svårigheten efter elevgruppen men använd gärna begreppen då de är en del i MIK-progressionen.

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *