Nyhetsbladet- Nyheter och källor 4-6

Lektionen ökar elevernas medvetenhet kring avsändare, att all information kommer ur källor, och att det är viktigt att kunna visa var en hittat information genom att skapa löpsedlar till nyheter de läst. Övningen kan inbegripa flera eller enstaka medier och skapar möjlighet att hantera olika sorters medier, både fysiska och digitala. Vidare blir eleverna nutidsorienterade och övar på omvärldsbevakning i fysiska och digitala medier.

Eleverna läser tidningar och artiklar i klassrummet. Läs enskilt, i grupp eller högläsning. Välj ut ett antal tidningar, gärna både fysiska och digitala, anpassat efter gruppens förmåga. Välj inte för många källor, de måste ha möjlighet att jämföra och diskutera sina källor.

Skapa en gemensam löpsedel

Låt klassen diskutera vad de läst. Klassen ska gemensamt välja ut de 5 nyheter de tycker är viktigast och rangordna dem efter hur stora/viktiga/intressanta de är. Två av nyheterna får extra stor plats på löpsedeln.

Eleverna skriver lockande rubriker till de valda nyheterna och skriver ner nyheternas källor, se hur nedan.

Skapa en löpsedel av nyheterna. Använd någon av mallarna, gör löpsedeln för hand, i appen Headlines eller lämna underlaget till Memme som skapar löpsedeln. Innehållet kan med fördel fyllas i mallarna på storskärm tillsammans med eleverna så blir det även ett tillfälle att visa och använda enkla funktioner i Word. Du kan ändra alla delar i mallen, även löpsedelns namn.

Sätt gärna upp löpsedeln i biblioteket och korridoren.

Skapa flera löpsedlar per klass

Dela in klassen i grupper lagom stora att arbeta kring en Ipad. Låt grupperna diskutera vad de läst. Gruppen ska gemensamt välja ut de 5 nyheter de tycker är viktigast och rangordna dem efter hur stora/viktiga/intressanta de är. Två av nyheterna får extra stor plats på löpsedeln.

Eleverna skriver lockande rubriker till de valda nyheterna och skriver ner nyheternas källor, se hur nedan.

Visa eleverna appen Headlines och låt dem skapa löpsedeln själv. Om du vill att de ska öva på Word kan de skapa löpsedlarna i mallarna nedan. Sätt upp löpsedlarna i klassrummet och diskutera likheter och skillnader mellan löpsedlarna.

Mall Nyhetsbladet utan ingress

Mall Nyhetsbladet med ingress

Nyhetsbladet handledning

Om du vill göra mer

Skriv en ingress till artiklarna. Ingress är en mycket kort sammanfattning som ska göra läsaren intresserad av att läsa mer.

Skapa eget innehåll. Till exempel en kort berättelse, roliga historier, berätta vad som hänt i klassrummet under veckan, fina bilder osv. Utrymme finns i högerspalten på mallen.

Diskutera bildernas syfte och samspel med texten.

Källhänvisningar

Källhänvisningen anges i direkt anslutning till varje enskild text/rubrik.

Källhänvisning till tidning: ‘8 sidor, 2018:15, sida 2.’ (tidningens namn, årtal:utgåvans nummer, sidnummer artikeln är på)

Källhänvisning till digital artikel: ”Årstaskolan är världens bästa skola”, www.dn.se, 2018-11-20. (artikelns namn, webbsidans adress, datum då ni läste informationen. OBS inte datum då artikeln skrevs!)

Begrepp

Nyhet, dagstidning, morgontidning, kvällstidning, löpsedel, källa,  budskap, avsändare. Dessa begrepp är bra att eleverna får till sig under diskussionerna. Anpassa svårigheten efter elevgruppen men använd gärna begreppen då de är en del i MIK-progressionen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *